הורדת הגיליון

 download square 


 מאמרים

עובדי מדינה: הציונות הדתית ומשא הגיור הממלכתי / מיכל קרבאל-טובי

כוח האדם אשר הקים את פרויקט הגיור הממלכתי וזה למעלה משני עשורים מְתחזק אותו כמשימה לאומית מגיע משורותיו המגוונות של הציבור הציוני-דתי. בהתבסס על מחקר אתנוגרפי בזירות מוסדיות וציבוריות שבהן ציונים-דתיים לוקחים לעצמם את הזכות והחובה לשאת את משא הגיור הממלכתי, אני מנתחת כיצד סוגית הגיור משמשת ציבור זה בעבודת הזהות הקהילתית שלו. הטענה המרכזית במאמר היא שדרך העבודה במוסדות הגיור הממלכתי וההתמסרות לתחום מדיניות הנתפס כקריטי למדינת הלאום היהודי, הקהילה הציונית-דתית שואלת את עצמה "מי אנחנו". השאלה זוכה לתשובות שונות, אך מתוך עצם העיסוק בשאלה ציונים-דתיים מתמודדים עם פיצול דתי פנימי עמוק, מתמקמים מול אחרים משמעותיים להם, מעבדים את היחסים המורכבים עם המדינה ומבררים את מחויבותם לערכי הממלכתיות והאחריות הלאומית. המאמר מתמקד בתהליכים שמבקשים להניע מעצבי דעת קהל בציונות הדתית, בעיקר אליטות רבניות וחינוכיות מאגפיה הליברליים, ולוקח בחשבון הקשרים סוציו-היסטוריים ופוליטיים רחבים הנוגעים ליחסה של הציונות הדתית למדינה, ובעיקר יחסה לעצמה כאל קבוצה שמבקשת לפעול עבור המדינה. 

pdf

קריירות מגדריות בישראל והשפעתן על שכר / גלית אהרון

המחקר מבקש לבחון את השפעתם של מסלולי קריירה מגדריים על שכר של נשים וגברים בישראל. מניתוח רצפים וניתוח אשכולות מתוך נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2008 עלו ארבעה מסלולי קריירה מגדריים. הנפוץ ביותר בהם הוא מסלול של עבודה רצופה במשרה מלאה, שהחלוקה המגדרית בו כמעט שוויונית. ההבדל המגדרי במסלולי הקריירה משתקף בהבדל מגדרי בשכר: במסלולים של עבודה רצופה במשרה חלקית וכניסה מאוחרת למשרה חלקית, רמות השכר נמוכות יותר והעבודות שיש בהם הן עבודות נשיות. עם זאת, נשים משכילות המשתלבות במסלול של משרה מלאה זוכות לשכר הגבוה ביותר בקרב הנשים, ואילו נשים פחות משכילות מצליחות למתן את השפעתו השלילית של המגדר באמצעות עבודה רצופה במשרה חלקית. מכאן שמלבד האפשרות של נשים להיכנס למשרות תובעניות ומלאות, הן יכולות לשפר את מעמדן הכלכלי ולמתן את הפער המגדרי בשכר על ידי השתלבות במשרה חלקית רציפה.

pdf

התפכחויות בחסות שוק ההון: השיח הפיננסי הפופולרי ומוטיב האכזבה ממוסדות חברתיים מרכזיים / גלית אילון

בעשורים האחרונים חלה התרחבות דרמטית של מעגלי המשקיעים והסוחרים הפיננסיים בכל רחבי העולם. מחקרים על אודות הפופולריזציה של העולם הפיננסי בארצות הברית ובבריטניה קשרו בינה ובין תהליכי ניאו-ליברליזציה ותיארו כיצד קידום הפעילות הפיננסית הוא למעשה טכניקה של עיצוב סובייקט יזמי מכוון שוק. מחקר זה מתמקד במרחב הפיננסי הפופולרי בארץ ובוחן את השיח של גורמים המבקשים לקדם פעילויות השקעה ומסחר בקרב הציבור הרחב. המחקר מראה כי המאמץ להבנות את ערכה ומשמעותה של הפעילות הפיננסית נשען על הדגשת מוגבלותם ואזלת ידם של מוסדות חברתיים מרכזיים, ובמיוחד הנישואים, העבודה והמדינה, כמסגרות שיכולות להגן על הפרט או להבטיח את חירותו. כך, השיח הפיננסי הפופולרי כורך את התודעה הפיננסית בהתפכחות ממוסדות אחרים – התפכחות המוצגת הן ככואבת והן כמשחררת. שיח ההתפכחות הזה מבסס את המשגת השוק כמעין מסגרת אנטי-מוסדית ומקנה לגיטימציה להשהות בתוכו תחושות של שייכות ונאמנות החורגות מאינטרס הרווח. 

pdf

אי-שוויון בהשלמת התואר ראשון: רקע חברתי, הישגים לימודיים קודמים ומאפיינים מוסדיים / יריב פניגר, עודד מקדוסי וחנה איילון

 

מאמר זה מבקש להפנות את תשומת הלב לשאלת הפערים החברתיים בהשלמת התואר הראשון לאור התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה והגיוון הפנימי שנוצר בה. המחקר מבוסס על קובץ נתונים שהוכן בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשלב מידע מכמה מקורות אדמיניסטרטיביים. הממצאים מלמדים שהסיכוי של נשים לסיים את התואר בזמן תקני גדול יותר מזה של גברים, והסיכוי של יהודים גדול משמעותית מזה של ערבים. למצבה הכלכלי של המשפחה ולהישגים לימודיים קודמים השפעה חשובה על סיכויי השלמת התואר. המכללות הציבוריות, ובהן המכללות להוראה, אשר מילאו בשני העשורים האחרונים תפקיד מרכזי בהתרחבות המערכת, סובלות משיעורי נשירה גבוהים יותר מאלו שנמצאו באוניברסיטאות ובמכללות הפרטיות, גם כאשר מפקחים על ההרכב החברתי של תלמידיהן ועל הישגיהם הקודמים. 

pdf

ארוחות ואחרות: תהליכי האחרה בבתי תמחוי / יעל כהן, מיכל קרומר-נבו וניר אביאלי

מאמר זה עוסק בתהליכי האחרה כפי שהם באים לידי ביטוי בבתי תמחוי. באמצעות תצפית משתתפת כמתנדבת וכן כסועדת בשבעה בתי תמחוי מורחב כאן הדיון בהאחרה ובעוני – דיון שבדרך כלל נוטה להתמקד בניתוח של שיח במדיה – וכולל ניתוח של פרקטיקות הסעדה, הרגלים, נורמות וכללים המארגנים את אופני סידור המרחב והזמן שבאמצעותם סועדים בבתי תמחוי הופכים ל"אחרים". ספציפית אנו טוענים כי ההאחרה מבוססת על ארבעה ממדים משלימים: הצבת גבול, הרחקה, טשטוש זהות והטלת סטיגמה. אנו מציגים את ארבעת הממדים ודנים ביחסים ביניהם לאור הספרות העוסקת באחרות ובעוני. כמו כן נידונים במאמר היבטים מתודולוגיים הקשורים לשימוש הייחודי שנעשה במחקר בחושי הגוף לאיסוף ידע.

pdf

מערכי הסבר על פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות / נטע רויטנברג ואביהו שושנה

במאמר זה אנו מציעים לבחון את מערכי ההסבר (accounts) על פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות בישראל, את המשאבים העומדים לרשותן בבואן לטפל בחולות ואת החלופות שהן פונות אליהן לאור מיעוט המשאבים הפרופסיונליים. ממצאי המחקר חושפים ארבעה מבני משמעות: 1. אי-ודאות, עמימות תפקידית ויצירתיות בטיפול; 2. הבניה פסיכולוגית של המחלה, החולות והטיפול; 3. ניהול המחלה הרצוי באמצעות עידוד של סובייקטיביות ניאו-ליברלית; 4. ללמוד לחיות עם כאב – פיתוח יחס מיוחד כלפי מושג הכאב, המבוסס על הפיכתו לשולי ולשגרתי. פרק הדיון עוסק בהשלכות של ממצאים אלו על תפקיד החולה ("חולות טובות" ו"חולות רעות"), על תפיסת הכאב ועל השינוי האפיסטמולוגי הנדרש מהפיזיותרפיסטיות לשם טיפול במחלת הפיברומיאלגיה.

pdf

 

ביקורות ספרים

 

תמר הרמן על

סדקים בחומה: המחאה החברתית ושובם של הברונים השודדים / יוסי יונה

  pdf


קרן מזוז על

אחות טובה דייה: הסיעוד בין אידיאל למציאות, ישראל 1960 — 1995 / שרה שחף

pdf


 שלומי דורון על

שחור כחול-לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל / חיים זיכרמן

pdf


יאיר גלילי על

ילדים טובים משחקים כדורגל: פיקוח והכלה חברתית בכדורגל האנגלי / שלומית גיא

pdf


עפרה גרינברג על

יומני זהרה: הזמנה נשית לאנתרופולוגיה / טובה גמליאל

pdf


רויטל היימן על

הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך / ברכה אלפרט ושמחה שלסקי

pdf


לילך לב ארי על

כמו בובות בחלון ראווה: מנהיגי העולים מאתיופיה בישראל / רחל שרעבי ואביבה קפלן

pdf

 


 תמה חלפין על

בין הפרטי לציבורי: נשים בקיבוץ ובמושב / סילביה פוגל-ביזאוי ורחל שרעבי

pdf


יורי טפר על

ישראלים בדרכם: סיפורי הגירה של צעירים מברית המועצות לשעבר / עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט

pdf


דנה קפלן על

חצי-חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב / טליה שגיב

pdf


אולג קומליק על

המקורות הלאומיים של כלכלת השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי / אריה קרמפף

pdf


עמית קמה על

Gay Voluntary Associations in New York: Public Sharing and Private Lives / Moshe Shokeid

pdf


נעמה צאל על

הזיכרון שוחח איתי והסתלק: חייו ומותו של השיח' מחורץ-הפנים / סלמאן נאטור

pdf


 רחל שרעבי על

פרדוקס ספינת תזאוס: מגדר, דת ומדינה / חנה הרצוג וענת לפידות-פירילה

pdf


טל מורס על

על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של "אחרים" / עמית קמה וענת פירסט

pdf


כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין