הורדת הגיליון

 download square 


 מאמרים

"את לא תוכלי להבין! את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו!": השוואה בין אופני 'עשיית זהות' אתנית בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות / סיגל אופנהיים שחר

הספרות התיאורטית דנה בביצוע זהות אתנית כדרך לקבל ערך בתוך יחסי כוח. מאמר זה מתאר כיצד נערות מאוכלוסיות מתויגות מבצעות זהות אתנית כמפגן של כוח כדי לחזק את ערכן, במסגרת תהליך סדנאי מכוון שמטרתו לבסס שאיפה תעסוקתית באמצעות הרחבת תודעתן הביקורתית של הנערות. הממצאים חושפים כיצד התמקמותן של נערות, כאשר היא מתפענחת בתוך שיח תיאורטי של התנגדות, עשויה להעיד על שני אופנים שונים של התנגדות – ספונטנית או מאפשרת – ושניהם מתבטאים בביצוע זהות אתנית. מתברר כי בניגוד לביצוע זהות אתנית ספונטנית, המכוון להיבדלות (ethnicism), ביצוע זהות אתנית מאפשרת מכוון להשתלבות (ethnicity). ההשוואה בין שתי דרכי ההתנגדות האלה חושפת את מידת נכונותן של נערות לתת אמון באחר כדי לגשר על מה שנחווה כמרחק חברתי בינן ובין המנחה ותוכני הסדנה.

pdf

לנער את העץ או לנענע את הסירה: לא נחמדים-לא נחמדות – מחאה ודמוקרטיה רדיקלית בישראל / גל לוי

מה נותר ממחאת האוהלים ומהו חותמה על החברה ועל הפוליטיקה בישראל? מאמר זה עונה על שאלות אלו ודן במחאה שלאחר המחאה. במאמר אסקור את ההסברים למחאת האוהלים ב-2011, ואציע לזהות שני שחקנים פוליטיים – הגמונים וכפיפים – הלוקחים חלק במשחק האגוני שערער על הסדר הניאו-ליברלי. במרכזו של הניתוח עומדת קבוצת הפעולה לא נחמדים-לא נחמדות, הנבחנת כאן לאור יחסה לזרם המרכזי של המחאה. בפעולתה ובמיקומה הקבוצה קוראת תיגר על דפוסי הפעולה ועל הגבולות המוכרים של השיח הפוליטי בישראל. היא מספקת הזדמנות להרחיב את גבולות הדיון באזרחות ובדמוקרטיה אל מעבר לשיח הליברלי ולאמץ את תיאוריית הדמוקרטיה הרדיקלית כמסגרת מושגית להבנת המציאות הפוליטית העכשווית. pdf

אלימות בכדורגל: מצורע נושא בשורה / אמיר בן פורת

pdf

מאמר זה עוסק בהקשר החברתי והפוליטי של אלימות בכדורגל, באינסטרומנטליות ובהצדקה שלה. הטענה שעליה מבוסס המאמר היא שיש להתבונן באלימות בכדורגל באמצעות נוסחה הקושרת בין אמצעים, מטרה והצדקה. החוקרים מן האקדמיה, וכמובן גם הפוליטיקאים, נוטים לגנות את האלימות בכדורגל. הראשונים זהירים יותר ומנסים להבין את שורשיה ומטרותיה, והאחרונים מבקשים בדרך כלל לחסלה מיד גם אם הדבר כרוך בפגיעה במשחק הכדורגל ובקהלו. הטענה המובאת כאן היא שלאלימות בכדורגל יש גם פונקציות בעלות משמעות חברתית רחבה שיוצאת מגבולות האצטדיון, וכי לא אחת מבטאת האלימות בכדורגל מצוקה חברתית או תביעה פוליטית שיש לה פנים מוסריות לכאן ולכאן. המאמר מתמקד בקבוצה של אוהדי בית"ר ירושלים שהטביעה את הססמה "מוות לערבים", ססמה שפירושה למעשה סילוקם של הערבים לא רק ממגרשי הכדורגל אלא מתחומי מדינת ישראל היהודית-ציונית. עולה השאלה האם אין האוהדים הללו "נושאים בשורה" ומבטאים דעת קהל רחבה יותר, הרואה בערביי ישראל "זרים על תנאי"ומחכה לרגע שילכו מכאן.

אנגלים, ציונים וכדורגל: על התנדבות כפויה ובניית ריבונות / רתם כסלו ורונן שמיר

pdf

מאמר זה מציע מבט אמפירי על תהליכים מוסדיים של בניית ריבונות, באמצעות התחקות אחר דפוסי היווצרותו של מאגר מידע על האוכלוסייה ואחר אופני האכיפה שהתבססו על מאגר זה. מקרה המבחן הוא שדה הכדורגל בפלשתינה-א"י בתקופת ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. המחקר בודק את האופן שבו ארגוני חברה אזרחית תרמו לביסוס מעמדה של הסוכנות היהודית כמעין-ריבון המסוגל להפעיל מערך של גיוס צבאי, ובוחן את תפקידן של ההתאחדות לכדורגל ושל אגודות הספורט במערך זה. במאמר, המבוסס על מחקר ארכיוני, מוצגים דפוסי "השתמטות" ונתוני המחקר ממחישים כיצד רשימות וכרטיסי שחקן שימשו אמצעי מעקב שאיפשרו את בנייתה של ריבונות מוסדית. 

אזרחות-צרכנות? אוכל אורגני ותרבות גלובלית בישראל / רפי גרוסגליק

pdfצריכת אוכל אורגני מזוהה כפרקטיקה אזרחית-צרכנית מובהקת, היינו כפעולה של אכילה המקדמת היבטים שונים של צדק סביבתי ושל הוגנות חברתית והמבקשת לשלב שיקולים אתיים בפרקטיקות יומיות. במאמר זה אנתח היבטים של צריכת אוכל אורגני בישראל ושל המשמעויות הסימבוליות הניתנות לו על ידי צרכניו. אטען כי ההבטחה הגלומה באוכל האורגני לשילובם של היבטים אזרחיים אתיים בדפוסי אכילה וצריכת מזון אינה מתממשת הלכה למעשה במקרה הישראלי. המאמר מראה כיצד צריכת אוכל אורגני משמשת לעיצוב זהות ולהפגנת סטטוס חברתי, וכיצד היא משמשת אמצעי להפגנת פתיחות למגמות תרבותיות גלובליות. ניתוח ההיבטים הסוציו-תרבותיים הקשורים בצריכת אוכל אורגני מצביע על הפוליסמיות הגלומה במושג "אזרח-צרכן" ומראה כיצד המימוש בפועל של האזרחות-צרכנות בתרבות הישראלית מבוסס על צרכנות קוסמופוליטית יותר מאשר על אזרחות סביבתית-חברתית.

"שוברי החומות": פיקוח, גבולות והמערכה על "הסלולר הכשר" בחברה החרדית / חננאל רוזנברג, מנחם בלונדהיים ואליהוא כ"ץ

"הסלולר הכשר", טלפון נייד שאינו מאפשר גישה לאינטרנט, פותח על ידי מנהיגי הקהילה החרדית בניסיון למנוע את חשיפת המשתמש לתכנים "אסורים". תהליך הביות של הטלפון הנייד נידון במחקר בהרחבה, אך מאמר זה מתמקד בהחלטתם של מנהיגי הציבור החרדי שלא להסתפק בחסימת הגלישה באינטרנט אלא לחסום באופן גורף גם את ערוץ הודעות הטקסט ואפליקציות המסרונים הכתובים. באמצעות ראיונות עם מובילי המערכה וניתוח תוכן של דיונים בפורומים חרדיים באינטרנט המאמר בוחן את מהותה של תפיסת האיום הטמונה בתצורת התקשורת הכתובה בטלפון הסלולרי. אנו מבקשים לטעון כי בניגוד לבעיית התכנים המתירניים, המאיימים על גבולותיה החיצוניים של הקהילה, ערוצי המסרונים מאיימים על גבולותיה הפנימיים של הקהילה ועל יכולת הפיקוח של ההיררכיה המעמדית, ומכאן נובעת חסימתם. 

pdf

תרבות נהיגה בישראל: סגנון נהיגה ויחס לחוקי התעבורה / ליפז שמוע-ניר ואורי דורצ'ין

pdf

במחקר זה נבחנו היחס של נהגים ישראלים לתופעת הנהיגה התוקפנית ועמדותיהם בנוגע לחוקי התנועה. ניתוח נרטיבי המתבסס על 106 ראיונות פתוחים מעלה ארבעה ממצאים בולטים: (1) באופן עקרוני נהגים מגלים יחס חיובי כלפי החוק, אף שהם רואים הצדקה לעבור עליו בנסיבות מסוימות. (2) עבירות על החוק מנומקות בצורך לשמור על הסדר ומוצגות לעתים כפעולה הגיונית והכרחית. (3) יחסם של נהגים כלפי נהגים אחרים משקף קודים חברתיים המוכרים מהקשרים חברתיים אחרים, ותכליתו למנוע מצב הנתפס כבלתי הוגן או בלתי צודק. (4) נהגים מציגים עמדה ביקורתית כלפי נציגי החוק, הפועלים לדעתם בחוסר יעילות או בחוסר יושרה מקצועית. מחקר זה תורם להמשגה של תוקפנות בנהיגה מנקודת ראותם של הנהגים עצמם, ובהקשר של מגמות חברתיות כלליות המאפיינות את החברה בישראל. הבנה תיאורטית טובה יותר של עבריינות בכביש עשויה לתרום להתערבות יעילה יותר במטרה להקטין את התופעה.

ביקורות ספרים

מדור ספרות בגיליון הנוכחי מארח שולחן עגול העוסק בספרה החדש של תמר אלאור, סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי. ביקשנו מארבעה חוקרים מתחומי דעת שונים לדון בספרה של אלאור מנקודת המבט שלהם. לפורמט זה כמה יתרונות על סקירות הספרים המוכרות היטב לקוראי כתב העת. ראשית, מטבעו, שולחן עגול מאפשר ביקורת רב-קולית ולכן מעמיקה יותר על הספרים. במקרה של סנדלים, עודד היילברונר ושושנה-רוז מרזל מתייחסים לפן ההיסטורי בספרה של אלאור. הם דנים בספר הן בהקשר של ההיסטוריה של האופנה והן בזה של ההיסטוריה הארצישראלית. מיה וולנשטין ורונן שמיר מתייחסים בסקירותיהם לגישה של הספר כלפי התרבות החומרית ודנים באפשרויות שגישה זו מעמידה בפני תחומי דעת שונים במדעי החברה. יתרון שני של פורמט הסקירות הזה הוא העמדתו של הספר בהקשר הרחב יותר של שדה המחקר, המאפשרת חשיבה מחודשת על הפרסומים המשמעותיים בדיסציפלינה. לבסוף, כמו פורמט הסקירות האנליטיות שחנכנו בגיליון הקודם, אנחנו מאמינים ששולחנות עגולים כאלה יסייעו להעשרת הדיון הסוציולוגי בישראל, שאותו כתב העת משרת.

אינה לייקין

עורכת מדור ספרות

pdf 


 


מיה ולנשטין על

סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי / תמר אלאור

  pdf


עודד היילברונר על

סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי / תמר אלאור

 pdf


 שושנה-רוז מרזל על 

סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי / תמר אלאור

pdf


רונן שמיר על 

סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי / תמר אלאור

pdf


מיכל גבעוני על 

השואה והנכבה: זיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודית-ערביתבשיר בשיר ועמוס גולדברג (עורכים)

pdf


אודליה חיטרון על

המצב האנושי / חנה ארנדט

pdf


מירב אמיר על 

Conscientious Objectors in Israel: Citizenship, Sacrifice, Trials of Fealty / Erica Weiss

pdf


ניצן רותם על 

שבויים  / מרב מאק

pdf


 אביהו שושנה על

המְהַלְכים בין העולמות: ״חזרה בתשובה״ ו״חזרה בשאלה״ בחברה הישראלית / שלומי דורון

pdf


רפי גרוסגליק על

איזה מין גוף? ההשפעות של תהליך המינגוף על חייהם של אינטרסקסואלים  / לימור מעודד דנון 

pdf


עארף אבו-רביעה על

Bedouin of Mount Sinai: An Anthropological Study of Their Political Economy/ EmanuelMarx

pdf


לאה דוד על

העם על הספה: הפוליטיקה של הטראומה בישראל / קרן פרידמן-פלג

pdf


עדי פינקלשטיין על

על גופתם המתה: כוח וידע במכון הלאומי לרפואה משפטית / מאירה וייס

pdf


אלעד בן אלול על

חפצים: עיצוב תעשייתי בישראל / יונתן ונטורה

pdf


 

 

 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין